RODO

Sklep Wielobranżowy J.M.Ceglarz S.C.
FOTOLAB

Czarnków 01.01.2021

Ochrona danych osobowych

Sklep Wielobranżowy J.M.Ceglarz S.C.
Jolanta Ceglarz, Magdalena Ceglarz

 

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym jak będą wykorzystywane dane osobowe klientów jest Sklep Wielobranżowy J.M.Ceglarz S.C. Jolanta Ceglarz, Magdalena Ceglarz z siedzibą w Czarnkowie przy ulicy Kościuszki 4  64-700 Czarnków.

Pozyskiwanie danych klientów:

Otrzymaliśmy je od Klienta podczas wystawiania rachunków/faktur oraz rejestracji na stronie internatowej (www.fotolab.net.pl),a także w związku z usługami wykonywanymi przez nas na rzecz klienta.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych klientów

Przetwarzamy dane osobowe klientów ponieważ jest to niezbędne do wykonania usługi/umowy zawartej z klientem w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną
 • realizacji umów kupna/sprzedaży zawartych z klientami
 • obsługi reklamacji
 • obsługi zgłoszeń, które kierują do nas klienci (formularz kontaktowy)
 • kontaktowania się z klientami w celu wykonania usługi

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych osobowych klientów dla celów podatkowych jak również:

 • monitorowania aktywności klientów
 • zamieszczania ofert handlowych
 • prowadzenie marketingu celowego i ogólnego
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych

Jeżeli klient wyrazi zgodę na przetwarzanie/przekazywanie swoich danych osobowych to:

 • zapiszemy dane osobowe w plikach cookies
 • w postaci archiwum z ograniczonym dostępem (tylko osoby uprawnione)

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych klient może wycofać w każdym momencie w ten sam sposób jak ją wyraził. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wymagamy tylko niezbędne dane do wykonania usługi a w tym:

 • imię i nazwisko
 • adres ( ew.nazwa firmy i jej dane)
 • telefon kontaktowy
 • adres e-mail

Klient ma prawo wnieść skargę w związku ze sposobem przetwarzania swoich danych osobowych przez nas do organu uprawnionego tj.Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych adres (GIODO ul.Stawki 2  00-193 W-wa)

Komu udostępniamy dane klienta?

Dane osobowe naszych klientów pozyskane na podstawie wyrażonej przez    nich zgody są przechowywane w naszych dokumentach ( komputerach ) zabezpieczonymi hasłami. Dostęp do nich maja wyłącznie właściciele firmy

Powyższe dane mogą być udostepnione organom państwowym wyłącznie po uzyskaniu przez nie prawomocnego wyroku właściwego Sądu.

Jeżeli wyrazi zgodę klient możemy udostępnić dane osobowe osobom trzecim.

Jak długo przechowywujemy dane klientów.

Dane osobowe naszych klientów przechowujemy na czas zawartej umowy, transakcji, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem usługi/umowy
 • zapobieganiu osustwom
 • wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa
 • statystycznych i administracyjnych
 • okres przechowywania dokumentów wynika z obecnego systemu prawa

Godziny otwarcia:
Sklep Wielobranżowy    pn-pt 10-17, sob. 10-13
Fotolab       pn-pt 8-17, sob 8-13

Telefon

EMAIL

foto@fotolab.net.pl