Regulamin

Właścicielem serwisu fotolab.net.pl mieszczącego się pod adresem internetowym http://www.fotolab.net.pl jest firma SKLEP WIELOBRANŻOWY  J.M.CEGLARZ S.C.mieszcząca się w Czarnkowie przy ul.Kościuszki 4 NIP  763-000-76-22                  

                                                      R E G U LAM I N

         1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem :

             http://www.fotolab.net.pl

         2. Firma wykonuje wszelkie usługi objęte regulaminem a w szczególności:

            -- wykonywanie zdjęć na papierze fotograficznym

            -- nanoszenie plików graficznych na gadżetach typu koszulka,kubek,poduszka,puzzle i inne

            -- przyjmowanie za pomocą serwisu internetowego plików zdjęciowych/graficznych celem wykonania usługi

            -- wykonywanie w studio zdjęć do wszelkich dokumentów

            -- kserokopie czarnobiałe i kolorowe do formatu A3

           3. Korzystanie z serwisu internetowego http://www.fotolab.net.pl jest jednoznaczne z akceptacją warunków   

             określonych w niniejszym Regulaminie.

           4. Warunkiem korzystania z serwisu http://www.fotolab.net.pl jest dokonanie rejestracji w systemie poprzez wypełnienie

             formularza rejestracyjnego.Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe pod groźbą odpowiedzialności karnej.

           5. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych

             przez serwis http://www.fotolab.net.pl na warunkach określonych w pkt.22

           6. W wyniku rejestracji w systemie użytkownik otrzymuje osobiste konto identyfikowane przez unikalną nazwę ( adres   

             e-mail ) i zabezpieczone hasłem okreslonym przez użytkownika.

           7. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie,że zlecenie narusza prawa autorskie,zawiera treści obelżywe zniesławiające

             lub naruszające dobra osobiste osób trzecich serwis może odrzucić w/w zlecenie.Decyzja jest ostateczna.

           8. Za zlecone usługi płacimy:

            - GOTÓWKĄ - płatność przez klienta w chwili odbioru zlecenia w siedzibie firmy

            - PRZEDPŁATA - wpłata na konto bankowe firmy SKLEP WIELOBRANŻOWY J.M.CEGLARZ S.C.przed dokonaniem 

              usługi. ALIORBANK 34 2490 0005 0000 4500 8231 5518

           9. Zamówienia realizujemy po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie w czasie 1 - 3 dni

          10. Zamawiający ma prawo zwrócić towar w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki.Zwrot odbywa się na koszt

              zamawiającego.

          11. Zamówienia są dostarczane przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Zamawiającego

              lub przygotowane do odbioru osobistego w siedzibie firmy tj.w Czarnkowie ul.Kościuszki 4.Odpowiedzialność za

              za blędne podanie adresu uniemożliwiającego prawidłowe dostarczenie przesyłki spoczywa na zamawiającym.

          12. Koszty przesyłki zgodnie z cennikiem pokrywa zamawiający.

          13. Podane w serwisie ceny są cenami brutto.

          14. Faktura wystawiana jest na życzenie klienta do 7 dni.W celu otrzumania f-ry należy w uwagach podać dane 

             na jakie ma być wystawiona.

          15. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia w razie wystąpienia wątpliwości związanych z

             treścią zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje zamawiającego.

          16. Zlecenia nieodebrane w ciągu 3-miesięcy ulegają zniszczeniu !!!

          17. Reklamacje można składać w ciągu 7 dni od daty otrzymania zamówionego towaru drogą listowną za pomocą

               Poczty Polskiej lub drogą elektroniczną na adres zleceniobiorcy.

          18. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub różnice 

             pomiędzy złożonym  zamówieniem w formularzu a jego wykonaniem.

          19. Ze względu na różnorodność wyświetlaczy i monitorów i związane z tym różnice kolorów FOTOLAB dołoży

             wszelkich starań by odwzorowanie kolorów na zdjęciach było jak najbardziej naturalne.

          20. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanych plików nie podlegają reklamacji.

          21. Jeżeli opakowanie przesyłki jest zniszczone lub uszkodzone, należy sporządzić protokół szkody i odmówić przyjęcia

             towaru.Tylko w takim przypadku będą rozpatrywane reklamacje dotyczace uszkodzeń mechanicznych, powstałych

             podczas transportu.Odbiór przesyłki oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.

          22. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych

            Osobowych i prawem polskim.

          23. Każdy Użytkownik posiadjący konto na stronie www.fotolab.net.pl ma możliwość wglądu i edycji swoich danych

            poprzez panel użytkownika, oraz ma prawo do zażądania usunięcia danych z baz danych.

               Postanowienia  końcowe

           24. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd wlaściwy dla siedziby firmy Sklep Wielobranżowy J.M.Ceglarz S.C.

              Wyrażamy wolę polubownego zalatwiania spornych spraw z korzyścią dla obu stron.

           25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

          

 

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 (Kodak F POŁYSK)0,35 PLN
9x13 (Kodak E MAT)0,35 PLN
10x15 (Kodak F POŁYSK)0,39 PLN
10x15 (Kodak E MAT)0,39 PLN
13x18 (Kodak F POŁYSK)0,99 PLN
13x18 (Kodak E MAT)0,99 PLN
15x21 (Kodak F POŁYSK)0,89 PLN
15x21 (Kodak E MAT)0,89 PLN
20x30 (Kodak F POŁYSK)2,79 PLN
20x30 (Kodak E MAT)2,79 PLN

Zobacz pełny cennik.

Polecamy
Kubek biały
18,00 PLN

webPhoto Itero 2.2.3.760

webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto
webPhoto